Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Reiki -Przekazywanie Bogu poszczególnych symboli. Modlitwa

Wielokrotnie przekonałem się, że Reiki nie jest tożsama z boskimi energiami, ale jest praktyką, której symbole wymyśliły rozmaite istoty astralne. Stosowanie symboli, tworzenie kanałów Reiki wpływa negatywnie na dusze i na energie człowieka. Z uzyskanych informacji wynika, że może być to bezpieczne dopiero kiedy każdy, dosłownie każdy symbol zostanie oddany Bogu razem z inicjatorami i ze skutkami jego działania.
Do tej pory tak się jednak nie stało. Ponieważ nie znam całej symboliki pozostawiam tę pracę chętnym świadomym już tego co robili sobie oraz innym.

Uwaga W trakcie modlitwy możecie słyszeć wyrażane groźby, zakazy, lub nakazy pochodzące od właścicieli danego symbolu Reiki. Na Ziemi cały system Reiki zasila codziennie kilka milionów ludzi, zatem ktoś tam w astralu jest mocno wzmacniany i pożegnanie się z takim źródłem zaopatrzenia, może wywołać negatywne reakcje beneficjentów.
W przypadku usłyszenia gróźb lub innych głosów w trakcie modlitwy, przerwijmy ją i powróćmy ponownie do modlitwy ochronnej. Gdyby wystąpiły jakieś negatywne reakcje proszę o informację.
Mistrzowie Reiki nawet po roku od ostatniego przekazu, nawet po wyrzeczeniu się skutków tamtych działań i wszystkich inicjacji posiadają jeszcze otoczkę białego astralu. Jest znacznie mniejsza niż u praktykujących, ale to widomy dowód ulegania jeszcze wpływom istot astralnych, w tym astralnych jaszczurów.
Ważnym jest zatem otwarte serce w trakcie modlitw i poczucie zapewnionego od Boga- bezpieczeństwa dla siebie, dla duszy oraz wszystkich energii.

Pozostawiam do samodzielnego wyboru jaki symbol zostanie powierzony Bogu. Jest ich przecież kilkaset.

Otwórz teraz Boże moje serce.
Boże dawco życia, proszę o całkowitą Twoją boską kontrolę nade mną i nad moim bezpieczeństwem. Boże dawco życia, proszę o całkowitą Twoją boską opiekę i ochronę nade mną, nad moją duszą i wszystkimi naszymi energiami.
Boże dawco życia, proszę o całkowita Twoją boską opiekę i ochronę nade mną w związku w treścią wypowiadanej przeze mnie modlitwy. Boże dawco życia, proszę o całkowitą Twoją boską opiekę i ochronę nad wszystkimi moimi bliskimi, nad moimi krewnymi w związku w treścią wypowiadanej przeze mnie modlitwy.W imieniu całej ludzkości oddaję teraz Bogu dawcy życia symbol Reiki o nazwie …oraz jego wszystkie wibracje jego wszystkie jawne i ukryte formy działalności na każdej płaszczyźnie, poziomie, w każdym czasie i przestrzeni i poza czasem i przestrzenią.

W imieniu całej ludzkości oddaję teraz Bogu dawcy życia symbol Reiki o nazwie ….,jego wszystkie energie oraz wszystkie wibracje tego symbolu. W imieniu całej ludzkości proszę Boże, dokonaj teraz kasacji wszystkich negatywnych wpływów jakie wywierał symbol Reiki …., na ludzi, na dusze, nasze energie. W imieniu całej ludzkości proszę Boże dokonaj teraz kasacji, wszystkich negatywnych skutków jakie wywarł …. symbol Reiki i jego wibracje na ludzi, na dusze, nasze energie i na światy.
Boże dawco życia, w imieniu całej ludzkości proszę przejmij na siebie odpowiedzialność za wszystkie następstwa i wszystkie skutki stosowania w dalszym ciągu przez ludzi, symbolu Reiki o nazwie ….
Boże dawco życia, w imieniu całej ludzkości proszę dokonaj teraz Twojego boskiego osądu nad wszystkimi twórcami symbolu Reiki o nazwie ….
Boże dawco życia, ponieważ nie dałeś nam jeszcze pełnej wiedzy o wszystkich następstwach działania symbolu Reiki o nazwie …. proszę, aby wola Twoja dopełniła się teraz wobec tego symbolu, jego twórców oraz jego wibracji.

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: