Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

AIDS, wirus HIV. Modlitwa uwalaniająca

Całość tekstu dostępna jest na stronie http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=979 Jedyna modlitwa w języku polskim, poświęcona tematyce AIDS, wirusowi HIV. Powstała dla potrzeb bliźnich, będących w kłopocie.

Jestem wdzięczna Tobie Boże stwórczej Miłości za to, że otworzyłeś moje własne serce, moją Duszę, mój umysł i osobowość na doświadczenia życiowe wolne od obecności wirusa HIV we mnie, od wszystkich energii wirusa HIV od wszystkich ubocznych skutków jego obecności.
Wiem to i rozumiem to, że wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, przeto każda chwila przeżyta przeze mnie w szczęśliwości, z radością i bez wirusa HIV jest dla mnie i Duszy mojej, oraz dla wszechświata cenna i wartościowa.
Posłuż się mną i moją własną Duszą Boże, Panie i autorze naszego doskonałego zdrowia, doskonałego życia, oto całe moje własne ciało wolne od wirusa HIV a także moje własne serce są do Twojej dyspozycji.
Jestem wdzięczna Tobie Boże, źródle mojego wewnętrznego blasku, mojego zdrowia, za to że uczyniłeś mnie, Duszę i moje serce wolnymi od zachłanności na wibracje i obecność wirusa HIV na jego energie i negatywne skutki jego obecności.
Przebaczyłam wszystko tym wszystkim którzy byli dla mnie kiedyś jak wibracje i obecność wirusa HIV, przez które zapadałam na zdrowiu. Przebaczyłam wszystko tym wszystkim którzy trawili i niszczyli mnie niczym wirus HIV i wszystkie uboczne skutki jego obecności.
Skupiłam wszystkie moje myśli, całą energię mojego serduszka, oraz moc i uwagę mojej nieśmiertelnej Duszy na doświadczaniu trwałej radości istnienia, na bożej Miłości, bożym świetle, na cóż mam zatem podtrzymywać we mnie wibracje i obecność wirusa HIV jego energie i negatywne skutki jego obecności? Nie jest mi to do niczego potrzebne. Ja to wiem i rozumiem, Dusza moja też to wie i rozumie, że wibracje chorobotwórcze, braki zdrowia, wirus HIV i wszystkie uboczne skutki jego obecności nie są mi do niczego potrzebne.
Wiem to i rozumiem to, że wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, przeto każda kolejna sekunda przeżyta przeze mnie tu na ziemi w życzliwej szczęśliwości, bez wirusa HIV, jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata bezcenna i wartościowa. Zdrowie mojego serca, mojego ciała, Duszy, życie bez wirusa HIV są naturalnym stanem mojego umysłu i doświadczaną przeze mnie rzeczywistością.
Ja … jestem wdzięczna Bogu jasnej Miłości za to, że odwrócił wszystkie skutki obecności wirusa HIV, konsekwencje i następstwa tego, że kiedyś przyciągnęłam do samej siebie i mojej własnej Duszy wibracje wirusa HIV jego energie.
Dostrzegam we wszechświecie tylko jedno i jedyne źródło światła- bożą stwórczą wszechmogącą Miłość, która zawsze przyjmuje wszystko co jej przekazuję a więc przekazałem bożej Miłości wszystkie moje posiadane dotąd wibracje wirusa HIV jego energie i negatywne skutki jego obecności.
Doceniam zawsze to, że wnoszę boże światło i bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, przeto każda kolejna minuta przeżyta przeze mnie tu na ziemi w szczęśliwości, z radością i bez wirusa HIV, jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenna i wartościowa.
Przebaczyłam całkowicie sobie kreowanie, tworzenie ślubowań, przysiąg, nakazów, zakazów przyciągających do mnie w moim życiu wibracje wirusa HIV jego energie i negatywne skutki jego obecności.
Jestem wdzięczna Tobie Boże stwórczej Miłości, za to, że uczyniłeś moje własne serce, moją Duszę, mój umysł i osobowość wolnymi od intencji, nawyków i potrzeb podtrzymywania tradycji rodzinnych i wiary w to, że trzeba mi mieć wirus HIV, czy też materializować jego obecność we mnie. Moje własne serce nierozłącznie wypełnione ochraniającą mnie bożą wszechmogącą Miłością zawsze i wszędzie trwa nieporuszone wobec woli chorowania innych na wirus HIV i rozmaite przypadłości. Przebaczyłam sobie całkowicie kreowanie, tworzenie misji, zobowiązań, posłannictw, powinności, nawyków, przyzwyczajeń przyciągających do mnie wibracje wirusa HIV jego energie i negatywne skutki jego obecności.
Jestem istotą bożego światła ciągle wnoszącą bożą Miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, przeto każda kolejna godzina przeżyta przeze mnie tu na ziemi w szczęśliwości, z radością i bez wirusa HIV jest dla mnie i Duszy mojej oraz dla wszechświata cenna i wartościowa.
Przebaczyłam sobie całkowicie kreowanie, tworzenie intencji, oczekiwań, planów, projektów, pomysłów przyciągających do mnie w moim życiu obecność wirusa HIV jego energie i negatywne skutki jego obecności.
Ja to mam dobrze z Bogiem dawcą życia, któremu oddałam skutecznie i trwale całe moje dawne przywiązanie i zachłanność na obecność wirusa HIV, jego energii i negatywne skutki jego obecności.
Boża stwórcza Miłość ochrania mnie i moje własne serce, umysł, Duszę i osobowość od negatywnego wpływu wszystkich istot, wszystkich Dusz, które chciałyby drążyć mnie niczym wirus HIV jego wibracje oraz uboczne skutki jego obecności. Bóg, wszechświat i wszystkie istoty, zawsze wspierają mnie kiedy niewinnie, bezpiecznie, wypełniona miłością doświadczam z moją własną Duszą życia wolnego od wibracji wirusa HIV jego energii i negatywnych skutków jego obecności.
Jestem wdzięczna Tobie Boże za to, że uczyniłeś mnie, moją Duszę, serce wolnymi od oczekiwania na problemy zdrowotne, na cierpienia związanie z wibracją, z energiami i obecnością w moim organizmie wirusa HIV.
Jestem istotą bożej Miłości wnoszącą pełnym sercem boże światło w świat przejawiony, najlepiej i najmocniej jak to jest możliwe, przeto każdy kolejny dzień, przeżyty przeze mnie tu na ziemi w szczęśliwości, z radością a bez obecności wirusa HIV jest cenny i wartościowy dla mnie i Duszy mojej, oraz dla wszechświata. Mam trwałe źródło bożej Miłości, bożej światłości, boskiego zdrowia w moim własnym sercu w Duszy i w moim umyśle, na cóż mi zatem podtrzymywanie we mnie wirusa HIV jego energii i negatywnych skutków jego obecności?

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: