Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Oświecenie- Intencje

Zebrane ,,Intencje” są półproduktem jaki możemy oczyszczać lub odpowiednio kasować wg schematu zamieszczonego na stronie http://www.modlitwainnanizwszystkie.pl/readarticle.php?article_id=1332

Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, tworzące i utrzymujące nam karmę, a nam samym oraz bliźnim tworzące i utrzymujące zły los, złe doświadczenia, cierpienia i ból.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące odciągającego od oświecenia oskarżania innych ludzi, dusz, innych istot oraz niesłusznego oskarżania bliźnich.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące bycia ofiarami, cierpiętnikami, którzy tego pragną w głębi Duszy, w głębi naszej istoty, oraz podążania za przeszłością, urazami. Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące czepiania się jednej alternatywnej przeszłości gdzie były dążenia do cierpień i śmierci, a zaprzeczając istnieniu innych realiów gdzie byłoby szczęście, oraz tkwienia w nieszczęściu, mizerocie, ograniczeniach, w niespełnieniu bez podejmowania twórczych działań aby teraz zmienić to co można.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące niewłaściwego podejścia do pomnażania majątku, gromadzenia, dostatku, do szukania sposobu by zarabiać pieniądze, i destrukcyjnego skupiania się na ich braku.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące przylegania do jednej możliwości w przeszłości- tej najgorszej- czyli zmniejszania świadomości straty z przekonaniem, że lepiej skupić się na negatywach i wytykać bliźnim ich złe uczynki, aniżeli przyznać się, że mogło mieć się szczęście z daną istotą, gdzie zamiast świadomości doznanej straty zmienia się położenie na pozycje wygranego-z myśleniem że uniknąłem najgorszego.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące tkwienia całym sobą w przeszłości, jednocześnie zaprzeczając temu.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące braku zrozumienia, że wszystko jest jednością a podziały, pragnienia i walka oraz dąsanie się stanowią wszystko co ogranicza i zaślepia. Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące przekonania, że to sam Stwórca, że Bóg dawca życia blokuje nam możliwość oświecenia, możliwość powrotu do Stwórcy.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące przekonania, że rozmaitych ludzi, dusze, istoty da się od nas trwale oddzielić, blokujące też nam postrzeganie bliźnich, ludzi, dusz, innych istot.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące tworzenia, posiadania i promowania własnych pragnień by być traktowanym w odpowiedni sposób przez Stwórcę, bliźnich, ludzi, dusz, inne istoty- nie zawsze jednak dla najwyższego dobra naszego i bliźnich, nie zawsze w zgodzie z wolą Stwórcy.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, że nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować nawet jeśli przeszkadza to innym bliźnim, ludziom, duszom, innym istotom, nawet jeśli nie mieści się to w cudzych planach, poglądach, oczekiwaniach wobec nas, nawet jeśli im wszystkim jest z nami nie po drodze.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować nawet jeśli przeszkadza to duszy i istocie Wisznu, Zeusa, króla Lokesia- Avalokiteśwary, nawet jeśli nie mieści się to w jego planach, poglądach, oczekiwaniach wobec nas, nawet jeśli jemu jest z nami nie po drodze.

Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować nawet jeśli blokowały nas zestawy klątw, uroków, przekleństw oraz ich negatywne skutki.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować nawet jeśli to przeszkadza grupom rozmaitych energetycznych płomieni, twórcom Reki i innych praktyk inicjacyjnych, ich użytkownikom, inicjatorom, właścicielom i nawet jeśli nie mieści się to w ich planach, poglądach, oczekiwaniach wobec nas, nawet jeśli im wszystkim jest z nami nie po drodze.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować nawet jeśli to przeszkadza Belialowi, bogom astralnym żywym bogom, ziemskim, półbogom, asurom, oraz guru i nawet jeśli nie mieści się to w ich planach, poglądach, oczekiwaniach wobec nas, nawet jeśli im wszystkim jest z nami nie po drodze.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować nawet jeśli wszystkim innym jest z nami nie po drodze, nawet jeśli,jeśli inni twierdzą, że nie jest to właściwy czas i miejsce na wolność w boskim świecie, na oświecenie nas pełnią światła i łaskami naszego Stwórcy. Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować nawet jeśli to przeszkadza astralnym serafinom i archaniołom, twórcom Białego Astralu, Reki innych praktyk inicjacyjnych, ich użytkownikom, inicjatorom, właścicielom i nawet jeśli nie mieści się to w ich planach, poglądach, oczekiwaniach wobec nas, nawet jeśli im wszystkim jest z nami nie po drodze.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować aktywnych i uśpionych, podtrzymywanych i zakodowanych kiedyś wzorców śmierci, chorowania, wzorców i wibracji umierania, cierpienia.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować nawet jeśli to jest pragnieniem i wolą wytwórców rozmaitych kajdan, sieci, sznurów, łańcuchów do łapania Dusz, do łapania ludzi, oraz wszystkich łapaczy ludzkich Dusz, łapaczy istot astralnych.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować nawet jeśli to wynika z negatywnych wpływów rozmaitych narkomanów, alkoholików, zażywanych kiedyś przez nas narkotyków wziewnych, spożywczych i dożylnych oraz z negatywnego wpływu ich wszystkich dystrybutorów i dilerów.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować nawet jeśli to wynika z negatywnego wpływu na nas czarnej magii, wpływu magii i magów we wszystkich jej odmianach, z negatywnego wpływu hipnoz, kontr-hipnoz, autohipnozy z rozmaitych destrukcyjnych programów działania na kolejne wcielenia mojej duszy wkodowanych we mnie i moje energie. Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować nawet jeśli to wynika z negatywnego wpływu na nas czarnej magii, wpływu magii i magów we wszystkich jej odmianach, z negatywnego wpływu na nas ze strony planet wszechświata, gwiazd, Słońca, księżyca, ciał kosmicznych wszechświata. Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować nawet jeśli to wynika z negatywnego wpływu na nas czarnej magii, wpływu magii i magów we wszystkich jej odmianach, z negatywnego wpływu na nas ze strony rozmaitych fizycznych i energetycznych pasożytów, szkodliwych bakterii, grzybów, pleśni, wirusów i wszelkich innych zbędnych we mnie i znanych Tobie Boże drobnoustrojów oraz mikroorganizmów. Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować nawet jeśli to wynika z negatywnego wpływu na nas czarnej magii, wpływu magii i magów we wszystkich jej odmianach, z negatywnego wpływu na nas ze strony rozmaitych energii astralnych jaszczurów, węży, robaków, od ulegania im i od wszelkich zależności od nich.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, nie chcemy już mieć, tworzyć, doświadczać karmy i nie chcemy jej już nigdy więcej realizować nawet jeśli to wynika z negatywnego wpływu na nas czarnej magii, wpływu magii i magów we wszystkich jej odmianach, z negatywnego wpływu na nas ze strony rozmaitych liczb, cyfr , słów i liter płaskich, przestrzennych wkodowanych w nas i w nasze energie.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące jasnego i wyraźnego wyrażenia naszej woli, że ja- osobowość, że moja dusza, że nasza istota chcemy pełni oświecenia światłem naszego Stwórcy, i chcemy być wolni od przylegania do innych istot i zjawisk, od żądania, od pożądania- dla tak zwanego bezpieczeństwa, lęku, że się zawiedzie samego Stwórcę i bliźnich.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące tracenia na pętlach czasowych, na manipulacjach z czasem i przestrzenią.
Boże Dawco Życia proszę teraz wspólnie z moją Duszą, z całą naszą istotą o akt łaski dla nas kasujący i rozkodowujący, we wszelkich wymiarach egzystencji całej naszej istoty, wszystkie wzorce naszego działania, wszelkie przyczyny i powody utrzymujące oraz odnawiające wszystkie rodzaje obciążeń całej naszej istoty, dotyczące nieakceptowania istnienia bliźnich w naszym życiu, w planach Stwórcy, nieakceptowania ich rozwoju, upadków i braku twórczego wsparcia z naszej strony.

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: