Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Boska matka. Intencje do przepracowania

http://3.bp.blogspot.com/_6PSSy7usP8Y/SP6ALW0xCEI/AAAAAAAAA8A/DroYe9jcXFw/s320/12+Kybele.JPG Posąg przedstawia boginię matkę Kybele z Efezu. Widać jej kilkanaście ,,matczynych” piersi dostępnych do ssania dla każdego chętnego. Mniej więcej widać też co i jak robi 3 panów powyżej jej kolan. Rzeźba ma wysokość ok. 3,5m, już z samej wielkości dla wielu wydawała się być godna czci. ”

1. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu w tym samozwańczymi i legalnymi boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
2. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby zadania się w Ziemię i pod ziemię w piekła rozmaite z powodu naszego bycia każdego rodzaju i poziomu w tym samozwańczymi i legalnymi boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami, synami bożymi i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
3. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakim stawiają świątynie, posągi, malują obrazy z niezliczonymi ilościami piersi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
4. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakim stawiają świątynie, posągi, malują obrazy z dzieckiem przy piersi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
5. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia na wszelkie sposoby czczonymi, podziwianymi istotami m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskie matki, boginie matki, królowe matki i nie tylko oraz naszego na wszelkie sposoby podziwiania, czczenia takich istot i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
6. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby posiadania wkodowań, blokad, obciążeń i odpowiednio ich nie posiadania m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskie matki, boginie matki, królowe matki a w tym na Artemidę, Kybele, na boginię pszczołę, na matkę bożą Maryję, na wieczne niezaspokojone dziewice i nie tylko, oraz naszego kodowania innych na takie postacie, na im podobne i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
7. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia czczonymi, nie podziwianymi na nawet hańbionymi przez innych istotami m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskie, boginie, królowe matki, nieba i nie tylko oraz naszego podziwiania, czczenia ich nienawidzenia i nie czczenia ich, i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
8. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia przedstawianymi, pokazywanymi, uwiecznianymi m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskie matki, boginie matki, królowe matki z dzieciątkiem na ręku, jako karmiące piersią i nie tylko oraz naszego uwieczniania i odpowiednio nie uwieczniania tak innych i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
9. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia czczonymi, podziwianymi istotami m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskie matki, boginie matki, królowe matki i nie tylko oraz naszego podzwaniania, czczenia, nienawidzenia i nie czczenia ich i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
10. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia czczonymi, podziwianymi istotami m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskie matki, boginie matki, królowe matki i nie tylko oraz naszego podzwaniania, czczenia, nie podziwiana, nie czczenia ich i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
11. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia inicjowanymi i naszego inicjowania i odpowiednio nie inicjowania , przyczyniania i nie przyczyniania się do tego że jesteśmy i inni są m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko poprzez opętywanie, skutki zażywania środków odurzających, dysponowanie ogromnymi mocami duchowymi, niską samoocenę naznaczaną pychą i samouwielbieniem i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
12. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia inicjowanymi i naszego inicjowania innych i odpowiednio nie inicjowania , przyczyniania i nie przyczyniania się do rozwijania kultów związanych z bożymi synami, z boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
13. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby klękania, kłaniania się przed bożymi synami, z boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
14. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia kapłanami, mnichami, związanymi z kultami m.in. każdego rodzaju i poziomu boskich matek, bożych synów, bogiń matek, królowych matek i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
15. inicjowanymi i naszego inicjowania innych i odpowiednio nie inicjowania , przyczyniania i nie przyczyniania się, naszego do rozwijania kultów związanych z bożymi synami, z boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
16. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby stawania i odpowiednio nie stawania się m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko z racji naszego rozumu, urodzenia, z pozycji urzędu i naszego samozwańczego działania, a także z polecenia – ogłaszania się nimi i nie tylko oraz naszego podziwiania siebie, czczenia siebie i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
17. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby stawania i odpowiednio nie stawiania się m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko z racji naszych talentów uzdrowicielskich, z jasnowidzenia, jasnosłyszenia, jasnoodczuwania m.in. Dusz, z powodu talentów, również z potrzeb do ćpania i z bycia dilerami i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
18. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby stawania się stawania i odpowiednio nie stawiania szanowanymi, nieszanowanymi m.in. jako każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko z racji naszego pomagania i odpowiednio nie pomagania bliźnim tak, że rośliśmy, i odpowiednio traciliśmy w oczach innych i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
19. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia matkami rodzicielkami każdego rodzaju, poziomu, płci bogów, mesjaszy, zbawicieli i nie tylko jakim puszczają emocje i ego bucha w górę tak i odpowiednio upada tak, że stajemy się jesteśmy każdego rodzaju i poziomu bożymi synami, boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
20. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia bogobojnymi czcicielami i odpowiednio heretykami m.in. każdego rodzaju i poziomu wobec synów bożych, boskich matek , bogiń matek, królowych matek i innych istot jacy są spragnieni boskości, jacy chcą wprowadzić nas samych i innych do raju i odpowiednio pogrążyć w piekłach i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
21. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby błagania, o coś, o kogoś, o przychylność m.in. każdego rodzaju i poziomu synów bożych, boskich matek , bogiń matek, królowych matek i nie tylko i odpowiednio unikania tego oraz naszego wypełniania i odpowiednio ignorowania próśb naszych wiernych i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
22. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby wyzywania od ch..k.. poje-ców, pizdolon, dupodajek, chujogromów, dupowłazów, lachociągów m.in. każdego rodzaju i poziomu synów bożych, boskich matek , bogiń matek, królowych matek i nie tylko i odpowiednio bycia tak wyzywanymi przez innych i nie tylko i naszego doświadczania tego skutków
23. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby szukania zbawienia i odpowiednio nowych, starych doświadczeń m.in. w posągach rosłych, dojrzałych seksualnie kobiet i odpowiednio niedojrzałych dziewczynek nie tylko, a w tym u boskich matek, matek boskich, poprzez m.in. bycie przytulanymi i odpowiednio odtrącanymi do matczynej piersi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
24. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie zbawiają i odpowiednio pogrążają innych poprzez oferowanie własnego ciała, piersi, pochwy, talentów, mocy duchowych i nie tylko każdemu chętnemu i odpowiednio wbrew czyjeś woli jaki chce dostąpić zbawienia przez nas i z nami samymi i odpowiednio pogrążenia przez nas i nie tylko w ten sposoby oraz naszego doświadczania tego skutków
25. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie tulą i odpowiednio odtrącają nasze własne i cudze dzieci z rozmaitych racji i naszego doświadczania tego skutków
26. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie są przytomne, nieprzytomne, jakie potrafią i nie potrafią ocenić tego co się dzieje wokół nich i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
27. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie posiadają niespełnienia w seksie i problemy małżeńskie i które wierzą że mają spełnienie i dobre małżeństwa i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
28. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie posiadają więcej i odpowiednio mniej niż dwie kobiece piersi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
29. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie posiadają wielbicieli a także i opozycję i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
30. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby oddawania hołdu m.in. figurkom, obrazom, ołtarzom i nie tylko przedstawiających m.in. wizerunek każdego rodzaju i poziomu matki boskiej, boskich matek, bogiń i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
31. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie posiadają wszelkiego rodzaju blokady orgazmu, blokady pochwy, sromu, piersi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
32. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby bycia i odpowiednio nie bycia m.in. każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami i nie tylko jakie domagają się kastracji i wymordowania wszystkich mężczyzn, wszystkich ch.. i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
33. naszego we wszelkich płciach z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby spędzania naszego życia i osiągania zbawianie przez wiszenie na pochwach i na piersiach, ssanie piersi, kopulowania m.in. z każdego rodzaju i poziomu boskimi matkami, boginiami matkami, królowymi matkami, oraz naszego robienia podobnych działań i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: