Wróć do listy artykułów

Sławomir Majda

Mądrość [gniew] Stwórcy. Intencje.

Najbardziej dziś znana świątynia, dedykowana nie tyle Bogu, ale Jego aspektowi, czyli Bożej Mądrości postawiona została w mieście Konstantyna. Po upływie 1500 lat stoi nadal, przemianowana na meczet. Przejawienie mądrości Boga w sobie niejednej postaci kojarzy się z napełnieniem SIEBIE boskością, ze staniem się bogiem największym, a nawet jedynym. Często takim, który tam i tu uczyni idealny porządek.
Tymczasem idea przejawienia Bożej Mądrości, polegać raczej powinna na byciu dostrojonym do Jego bożej woli w taki sposób, że dostrzega się, rozumie się i potrafi się wyjaśnić owe elementy poznania, będące uprzednio zakryte, które Bóg nie pozwalał wcześniej rozświetlić, z uwagi na zamęt myśli danej jednostki, transowość, nieprzytomność decyzyjną, chęć bogowania czy wszelkie przejawy bałwochwalstwa. Jak się dostroić do tego najszybciej, najlepiej?
Zapewne poprzez proszenie, nawet poprzez rozumienie o co też się prosi. Również przez modlitwę i pracę z intencjami oporującymi. Jakże bowiem u kogoś kto czci tych co umarli, ma się przejawić w pełni boża wola, kiedy miejsce Boga zajmuje jakaś rzeźba, malowany obrazek, guru, kapłan, bogini, czy część ciała nieboszczyka.

1. Naszego z wszelkich przyczyn min. budowania, niszczenia, zdobienia, wzmacniania min. Świątyni Bożej Mądrości, Bożej Miłości, Gniewu min. Stwórcy i nie tylko min. na Ziemi, w Astralu, w kosmosie oraz min. w naszym i cudzym życiu, w nas samych i u wszelkich innych istot, ludzi, dusz, bytów, tworów i nie tylko, oraz doświadczania tego skutków
2. Naszego z wszelkich przyczyn min. dla nas samych i dla innych min. używania, poszukiwania, odkrywania, zdobywania, otrzymywania, kupowania min. wszelkiego rodzaju poziomu min. mądrości min mądrości czerpanej min od samego Stwórcy a także min z magii, z iluzji, od innych wszelkich istot, ludzi, dusz, bytów, tworów, kosmitów, mesjaszy, od wszelkiego rodzaju, rangi, poziomu, wielkości min. magów, dżinów, bogów, półbogów, asurów, guru, dewiantów, socjopatów, prostytutek, grup inicjacyjnych, alfonsów, żołnierzy, wodzów, królów, rodziców, krewniaków, boskich matek, synów Boga, nauczycieli, Mistrzów, zwierząt, roślin, doświadczeń i nie tylko od nich, oraz doświadczania tego skutków
3. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn min. życia, naszego i cudzego istnienia min. dla i przez min. przejawienie się min. mądrości min. Stwórcy, Gniewu min. Stwórcy, woli Stwórcy, miłości Stwórcy, radości Stwórcy, wesołości, zadowolenia, wzruszeń min. Stwórcy naszych oraz cudzych i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
4. Naszego z wszelkich przyczyn min. zgadzania się, cieszenia, radowania się, smucenia, trapienia, doświadczania cierpień, męczeństwa, nędzy, chorób, kalectw a także i śmierci naszej oraz cudzej min. na skutek min. przejawienia się min. mądrości min. Stwórcy, Gniewu min. Stwórcy, woli Stwórcy, miłości Stwórcy, radości Stwórcy, zadowolenia, wzruszeń, wesołości, min. Stwórcy a także i naszej oraz cudzej i nie tylko od nich, oraz doświadczania tego skutków
5. Naszego z wszelkich przyczyn min. cwaniakowania, kombinowania, odrzucania, bycia tymi jacy gardzą, gardzili i chcą dalej gardzić, odrzucać, blokować min w nas samych oraz u innych innych ludzi, Dusz, bytów, tworów, istot i nie tylko u nich i dla nich przejawienie się min. mądrości min. Stwórcy, Gniewu min. Stwórcy, woli Stwórcy, miłości Stwórcy, radości Stwórcy, zadowolenia, wzruszeń, wesołości, min. Stwórcy a także i naszej oraz cudzej i nie tylko, oraz doświadczania tego skutków
6. Naszego z wszelkich przyczyn min. promowania, mówienia min. o mądrości min. Stwórcy, Gniewie min. Stwórcy, woli min. Stwórcy, miłości Stwórcy, radości Stwórcy, zadowoleniach Stwórcy, wzruszeniach min. Stwórcy, wesołości min. Stwórcy a także i naszej oraz cudzej i nie tylko , oraz doświadczania tego skutków
7. Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn min. zbawiania, ochraniania, wyzwalania min. nas samych i min wszelkich innych istot, ludzi, dusz, bytów, tworów, kosmitów ze skutków działania i z przejawiania się min. mądrości min. Stwórcy, Gniewu min. Stwórcy, woli Stwórcy, miłości Stwórcy, radości Stwórcy, wesołości, zadowolenia, wzruszeń min. Stwórcy naszej oraz cudzej oraz z Dominacji Stwórcy, naszej i cudzej i nie tylko z tego oraz doświadczania tego skutków
8. Naszego z wszelkich przyczyn min. zgadzania się, cieszenia, radowania się, smucenia, trapienia, doświadczania cierpień, nędzy, chorób, kalectw a także i śmierci naszej oraz cudzej na skutek min. przejawienia się min. mądrości min. Stwórcy, Gniewu min. Stwórcy, woli Stwórcy, miłości Stwórcy, radości Stwórcy, zadowolenia, wzruszeń, wesołości, min. Stwórcy a także i naszej oraz cudzej i nie tylko od nich, oraz doświadczania tego skutków
9. Naszego z wszelkich przyczyn min. bycia błaganymi, proszonymi i błagania, proszenia, starania się min u samego Stwórcy a także u wszelkich innych istot, ludzi, dusz, bytów, tworów, kosmitów, mesjaszy u min. wszelkiego rodzaju, rangi, poziomu, wielkości min. magów, dżinów, bogów, półbogów, asurów, guru, dewiantów, socjopatów, prostytutek, grup inicjacyjnych, prostytutek, alfonsów, żołnierzy, wodzów, królów, rodziców, krewniaków, boskich matek, synów Boga, nauczycieli, Mistrzów i nie tylko u nich, oraz doświadczania tego skutków o przejawienie się min. u nas i u innych min mądrości min. Stwórcy, Gniewu min. Stwórcy, woli Stwórcy, miłości Stwórcy, radości Stwórcy, zadowolenia, wzruszeń, wesołości, min. Stwórcy a także i naszej oraz cudzej i strumienia bożych łask i nie tylko oraz doświadczania tego skutków
10. Naszego z wszelkich przyczyn min. zajmowania się i odmawiania sobie i innym zajmowania się mądrością min. Stwórcy, gniewem min. Stwórcy, wolą min. Stwórcy, miłością Stwórcy, radością Stwórcy, wesołością, wzruszeniami, wesołością, gniewem min. Stwórcy i nie tylko Jego ale także własnymi oraz innych ludzi, Dusz, bytów, tworów, istot i nie tylko, oraz doświadczania tego skutków
11. Naszego z wszelkich przyczyn min. [ćwiczenia, szkolenia] siebie i innych, organizowania i przejawienia się w nas samych i oraz u innych ludzi, Dusz, bytów, tworów, istot min mądrości min. Stwórcy, Gniewu min. Stwórcy, woli Stwórcy, miłości min. Stwórcy, radości Stwórcy, zadowolenia, wzruszeń, wesołości, min. Stwórcy a także i naszej oraz cudzej i nie tylko od nich, oraz doświadczania tego skutków
12. Naszego z wszelkich przyczyn min. stosowania, używania, produkowania, handlowania, niszczenia min wszelkiego rodzaju, poziomu min. alkoholi, narkotyków, używek, transów, oszustów, szulerów, hipnoz, cwaniaków, krętaczy, weryfikatorów, łysych k.., łysych ch… j aby przejawiać jeszcze więcej i posiąść, odpowiednio doświadczać w ogóle bodaj namiastkę min mądrości min. Stwórcy, Gniewu min. Stwórcy, woli Stwórcy, miłości Stwórcy, radości Stwórcy, zadowolenia, wzruszeń, wesołości min. Stwórcy a także i naszej oraz cudzej i nie tylko od nich, oraz doświadczania tego skutków
13. Naszego z wszelkich przyczyn min. żałowania i tęsknienia za jawnymi, ukrytymi przejawieniami w nas i przez nas samych min mądrości min. Stwórcy, Gniewu min. Stwórcy, woli Stwórcy, miłości Stwórcy, radości Stwórcy, zadowolenia, wzruszeń, wesołości,min. Stwórcy a także i naszej oraz cudzej i nie tylko od nich, oraz doświadczania tego skutków
14. Naszego z wszelkich przyczyn min. konkurowania, walczenia z wszelkiego wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min beneficjentami, ofiarami min mądrości min. Stwórcy, Gniewu min. Stwórcy, woli Stwórcy, miłości Stwórcy, radości Stwórcy, wesołości, zadowolenia, wzruszeń min. Stwórcy a także i naszej oraz cudzej i nie tylko od nich, oraz doświadczania tego skutków
15. Naszego z wszelkich przyczyn min. posiadania, budowania, organizowania, likwidowania, remontowania, odnawiania, pilnowania, ochraniania, reorganizowania min wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi skutków przejawienia się [samego Stwórcy, naszej i cudzej] min. woli, miłości, zadowolenia, wzruszeń, radości, wesołości, gniewu, niechęci i nie tylko ich, oraz doświadczania tego skutków
16. Naszego z wszelkich przyczyn min. zatrudniania, wynajmowania, podejmowania się min wszelkiego rodzaju, poziomu, wielkości, rangi min, miejsc, zajęć, doświadczeń gdzie zbędne jest, niebezpieczne i szkodliwe jest przejawienie się min. woli, miłości, zadowolenia, wzruszeń, radości, wesołości, gniewu, niechęci samego Stwórcy, naszej i cudzej i nie tylko od nich, oraz doświadczania tego skutków
Art 800 intencji do oczyszczenia Link

Słowo (—nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np.—bycia bałwochwalcami
dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
—bycia bałwochwalcami, nie bycia bałwochwalcami
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).

Inny przykład
Dusza kobiety jaka stoi w zwiewnych kusych szatach, z kwiatami we włosach. Ma znamię motyla nocy na ramieniu i zaprzecza bycia prostytutką. Więc dodanie tu słowa przeczenia—nie bycia prostytutką
pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie prostytutką, nie bycia prostytutką-ależ skąd nigdy w życiu nie moje wzorce,, To co ja robię jest moją prywatną sprawą a nie prostytucją’’.[—Mówi lub myśli o sobie dusza].

 
Sławomir Majda - zdjęcie
  Sławomir Majda: